BIRELL CUP 2019

19. ROČNÍK BIRELL CUP 2019

výsledky ZDE

logo střední potravinářské školy Charbulova

Vážení přátelé,
ředitelka Střední školy Brno, Charbulova, příspěvková organizace
RNDr. Jana Marková vyhlašuje

19. ROČNÍK

SOUTĚŽE VE ZNALOSTECH O PIVU, V ČEPOVÁNÍ A SERVISU PIVA A V MÍCHÁNÍ NÁPOJŮ S PIVEM BIRELL CUP 2019

Soutěž se uskuteční tradičně v netradičním prostředí školního hřiště a v přilehlých prostorách dne 14. května 2019 od 9:30 hodin.

Záštitu nad soutěží převzal Plzeňský Prazdroj, a.s.

loga sponzorů soutěže

 

Garantem a spoluorganizátorem soutěže je Asociace číšníků ČR.

Kontakty pro informace k soutěži:

  • Mgr. Miroslav Vystrčil, tel. č. 775 350 606, vystrcil@charbulova.cz
  • Bc. Blanka Musilová, tel. č. 728 255 968, musilova.blanka@charbulova.cz
  • Případně na www.asciscr.cz a www.ssposbrno.cz.

loga sponzorů soutěže

 

výsledky ZDE

PROPOZICE - oprava v soutěžním nápoji
Pořízení audio záznamu
Palkát Birell Cup 2019