Gastro Junior 2019

Gastro Junier 2019

ve spolupráci s
MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

17. dubna 2019
pod záštitou
Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace číšníků ČR
a
primátora statutárního města Přerova Ing. Petra Měřínského

Gastro Junier 2019

12. ročník
soutěže mladých odborníků v oblasti gastronomie s mezinárodní účastí
GASTRO MAKRO CUP 2019

PROPOZICE

Ředitel soutěže: Ing. Martin Kovář

Gastro Junier 2019

Gastro Junier 2019