Valná hromada

Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014

V posledním červnovém týdnu se v prostorách Střední školy potravinářské, obchodu a služeb v Brně na Charbulově ulici konala Valná hromada AČČR spojená s odborným seminářem. Předseda AČ ČR Mgr. Radek Bušina se svým týmem spolupracovníků z Asociace seminář tematicky zaměřil pro dvě významné soutěže – Gastrojunior Bidvest Cup Brno 2015 a Brněnský vánoční pohár 2014, tedy na míchané nápoje. Letos se do Brna sjelo na 70 účastníků, které přilákal zajímavý program.

Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014   Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014   Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014   Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014

Nejprve účastníky valné hromady přivítala ředitelka SŠPOS paní RNDr. Jana Marková s přáním příjemně prožitého dne, který, jak uvedla, doufá, že bude pro všechny přínosem a přispěje ke zkvalitnění práce s nastávající generací mladých pracovníků v obsluze a gastronomii vůbec. Po jejím vystoupení představil předseda, AČ ČR nového předsedu hodnotící komise pro Gastrojunior a další soutěže paní Bc. Blanku Musilovou, kterou ze své pozice předsedy jmenoval do výše uvedené funkce. Po té jednatelka AČ ČR paní Bc. Eva Bílá podala informace k nadcházejícímu 21. ročníku soutěže Gastrojunior Brno Bidvest Cup 2015. Následně přednesla zprávu o hospodaření AČČR za rok 2013.

Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014   Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014   Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014   Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014

Po ukončení Valné hromady program plynule přešel v seminář. Nejprve předvedl Mgr. Richard Nezhyba ukázku dvou míchaných nápojů, které vycházely ze zadání soutěžního úkolu pro Gastrojunior 2015 – příprava aperitivního nebo digestivního koktejlu pro 2 osoby. Na těchto příkladech upozornila předsedkyně komise na možné chyby, kterých by se soutěžící neměli dopouštět, a zodpověděla hojné dotazy přítomných.

Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014   Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014   Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014   Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014

V druhé části semináře vystoupil prezident CBA pan Bc. Aleš Svojanovský a vysvětlil přítomným důležité body při přípravě kvalitního míchaného nápoje. Praktickou přípravu aperitivních koktejlů pro Gastrojunior a koktejlů Frozen pro Vánoční pohár předvedl předseda Jihomoravské sekce CBA pan Radek Poláček. Oba představitelé CBA během ukázek zodpovídali na četné otázky účastníků, poukazovali na dostatečné prochlazení sklenic a míchacích médií, techniku přípravy, jednoduchá ale efektní zdobení nápojů, …

Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014   Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014   Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014   Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014

Součástí semináře byl doprovodný program, kde se prezentovaly firmy, jejichž produkty mají ke gastronomii blízko. Jednou z nich byla firma METELKA likéry. Pan Jan Metelka, zástupce ředitele, vybral průřez nejlepší produkcí likérky. Degustace likérů oslovila téměř všechny přítomné. Doufáme, že se vzájemná spolupráce s AČ ČR bude dále rozvíjet i při dalších aktivitách Asociace.

Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014   Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014   Valná hromada a seminář Asociace Číšníků České Republiky 2014

Další firmou byla ARKTIDA. Pan Martin Starý seznámil účastníky s historií firmy a s jejími produkty. Mražené ovoce a ovocné směsi přichystal k malé ochutnávce.

Těšíme se na další aktivity Asociace číšníků ČR.

Blanka Musilová -předsedkyně AČ ČR – pobočky Jižní Morava a Vysočina